فارسی English D-Link Global Site
خانه و دفاتر خانگیدفاتر کوچکادارات و سازمانهاپسیو پشتیبانی اخبار و رویدادها تماس با ما

IP Address و Username و Password پیش فرض برای روتر ها چیست ؟

IP Address : 192.168.0.1         Username: admin      

    Password: "Blank