* اخطــــــــــــــــــــــار *

قبل از دانلود و انتخاب فایل نرم افزار به نام دقیق و نسخه سخت افزار دستگاه خود دقت فرمایید. در صورت انتخاب و بارگذاری فایل اشتباه دستگاه صدمه خواهد دید و کلیه مسئولیت به عهده کاربر می باشد

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]DIR-412 HW A1/2013-10-12 11:12 -
[DIR]DIR-412 HW B1/2013-10-12 11:18 -
[DIR]DIR-514 HW A1/2013-10-19 12:30 -
[DIR]DWM-156 HW A3/2013-10-12 14:49 -
[DIR]DWM-156 HW A6/2013-10-12 13:38 -
[DIR]DWM-156 HW A7/2014-06-02 15:04 -
[DIR]DWM-157 HW B1/2017-04-26 14:54 -
[DIR]DWM-157 HW C1/2017-04-19 13:17 -
[DIR]DWR-111 HW A1/2016-06-08 15:12 -
[DIR]DWR-116 HW A1/2013-12-02 15:47 -
[DIR]DWR-161 HW A1/2013-12-24 14:53 -
[DIR]DWR-730 HW A1/2013-10-12 11:36 -
[DIR]DWR-730 HW B1/2014-09-15 12:41 -
[DIR]DWR-921 HW C1/2016-11-21 13:59 -
[DIR]DWR-921 HW C3/2017-11-25 14:10 -
[DIR]DWR-932C/2016-09-21 09:35 -
[DIR]DWR-932 HW B1/2015-05-20 13:21 -
[DIR]DWR-932 HW D1/2017-09-13 13:07 -
[DIR]DWR-932 HW D2/2017-06-03 14:11 -
[DIR]DWR-953 HW A2/2017-02-28 11:00 -

* WARNING *

Please pay attention to the Name and Hardware Version of your device before choosing and downloading any Firmware. We will not be responsible for any damage that might occur in case of installing the wrong Firmware.