* اخطــــــــــــــــــــــار *

قبل از دانلود و انتخاب فایل نرم افزار به نام دقیق و نسخه سخت افزار دستگاه خود دقت فرمایید. در صورت انتخاب و بارگذاری فایل اشتباه دستگاه صدمه خواهد دید و کلیه مسئولیت به عهده کاربر می باشد

[ICO]NameLast modifiedSize
[DIR]Parent Directory  -
[DIR]DIR-412 HW A1/12-Oct-2013 11:12 -
[DIR]DIR-412 HW B1/12-Oct-2013 11:18 -
[DIR]DIR-514 HW A1/19-Oct-2013 12:30 -
[DIR]DWM-156 HW A3/12-Oct-2013 14:49 -
[DIR]DWM-156 HW A6/12-Oct-2013 13:38 -
[DIR]DWM-156 HW A7/02-Jun-2014 15:04 -
[DIR]DWM-157 HW B1/26-Apr-2017 14:54 -
[DIR]DWM-157 HW C1/19-Apr-2017 13:17 -
[DIR]DWR-111 HW A1/08-Jun-2016 15:12 -
[DIR]DWR-116 HW A1/02-Dec-2013 15:47 -
[DIR]DWR-161 HW A1/24-Dec-2013 14:53 -
[DIR]DWR-730 HW A1/12-Oct-2013 11:36 -
[DIR]DWR-730 HW B1/15-Sep-2014 12:41 -
[DIR]DWR-921 HW C1/21-Nov-2016 13:59 -
[DIR]DWR-932 D1/13-Sep-2017 13:07 -
[DIR]DWR-932 HW B1/20-May-2015 13:21 -
[DIR]DWR-932 HW D2/03-Jun-2017 14:11 -
[DIR]DWR-932C/21-Sep-2016 09:35 -
[DIR]DWR-953 HW A2/28-Feb-2017 11:00 -

* WARNING *

Please pay attention to the Name and Hardware Version of your device before choosing and downloading any Firmware. We will not be responsible for any damage that might occur in case of installing the wrong Firmware.