پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر VPN

DSR-150 DSR-150 روتر VPN با 8 پورت LAN و 1 پورت WAN و1 پورت USB و قابلیت ارتباط SSL وپشتیبانی از PPTP/L2TP/IPSec)VPN)

ناموجود
DSR-250 DSR-250 روتر VPN بی سیم با 8 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و قابلیت پشتیبانی از استانداردهای SSL و  PPTP/L2TP/IPSec و RIP و IPV6 وOSPF

ناموجود
DSR-500 DSR-500 روتر VPN بی سیم با 4 پورت گیگابیت LAN و 2 پورت گیگابیت WAN و قابلیت پشتیبانی از استانداردهای PPTP/L2TP/IPSec و IPv6 و OSPF و RIP

DSR-1000 DSR-1000 روتر VPN بی سیم با 4 پورت گیگابیت LAN و 2 پورت گیگابیت WAN و2پورت USB و قابلیت پشتیبانی از استانداردهای SSL و  PPTP/L2TP/IPSec و RIP و IPV6 وOSPF

ناموجود
DSR-150N DSR-150N روتر VPN بی سیم با 8 پورت LAN و 1 پورت WAN و1 پورت USB و قابلیت ارتباط SSL وپشتیبانی از PPTP/L2TP/IPSec)VPN)

ناموجود
DSR-250N DSR-250N روتر VPNبی سیم با 8 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و1 پورت USB و قابلیت پشتیبانی از SSL و PPTP/L2TP/IPSec