پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

External

DUB-E130 DUB-E130 هاب USB-C به پورت Ethernet Adapter

DUB-1341 DUB-1341 هاب USB با 4 پورت USB 3.0

DUB-H4  D1 DUB-H4 D1 دارای 4 پورت  USB 2.0  با قابلیت شارژدهی سریع سایر دستگاه ها

DUB-1370 DUB-1370 هاب USB با 7 پورت USB 3.0  و پورت Micro USB 3.0

DUB-H4 DUB-H4 هاب USB با 4 پورت USB 2.0

DUB-H4/EW DUB-H4/EW دارای 4 پورت USB 2.0 به همراه آداپتور و شامل پورت Smart charge برای شارژ تلفن های اسمارت

DUB-H7 DUB-H7 هاب USB با 7 پورت USB 2.0 به همراه آداپتور 

DUB-H7-C1 DUB-H7-C1 هاب USB با 7 پورت USB 2.0 با قابلیت شارژدهی سایر دستگاه ها از طریق 2 پورت