پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

SFP

DEM-210 DEM-210 ترانسیور Single Mode فیبر 100Base FX SFP (برد 15km برای سوییچ سری DES-12xx و DGS-36xx)

DEM-211 DEM-211 ترانسیور Multi Mode فیبر 100Base FX SFP (برد 2km برای سوییچ سری DES-12xx و DGS-36xx)

DEM-220R DEM-220R ترانسیور Single Mode فیبر 100Base BX SFP (برد 20km و TX-1310/RX-1550 nm)

DEM-220T DEM-220T ترانسیور Single Mode فیبر 100Base BX SFP (برد 20km و TX-1550/RX-1310 nm)

DEM-310GT DEM-310GT ترانسیور Single Mode فیبر 1 پورت LX SFP (برد 10km با پشتیبانی از Power 3.3v)

DEM-311GT DEM-311GT ترانسیور Multi Mode فیبر 1 پورت LX SFP (برد 50km با پشتیبانی از Power 3.3v)

ناموجود
DEM-312GT2 DEM-312GT2 ترانسیور Multi Mode فیبر 1 پورت LX SFP

DEM-314GT DEM-314GT ترانسیور Single Mode فیبر 1 پورت SFP LH (برد 50km با پشتیبانی از Power 3.3v)