پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سرور SIP

به زودی
DVX-2002F DVX-2002F IPPBX بر پایه Asterisk پشتیبانی از 30 کاربر (10 تماس هم زمان)  دارای 2 پورت FXO 

ناموجود
DVX-2004F/B/F1  DVX-2004F/B/F1 IPPBX بر پایه Asterisk پشتیبانی از 30 کاربر (30 تماس هم زمان) دارای 4 پورت FXO

ناموجود
DVX-2004G/B/F1  DVX-2004G/B/F1 IPPBX بر پایه Asterisk پشتیبانی از 30 کاربر (30 تماس هم زمان) دارای 4 پورت GSM

ناموجود
DVX-2004F/B/F2 DVX-2004F/B/F2 IPPBX بر پایه Asterisk پشتیبانی از 30 کاربر (30 تماس هم زمان) پشتیبانی از هارددیسک USB دارای 4 پورت FXO

DVX-2005F DVX-2005F IPPBX بر پایه Asterisk پشتیبانی از 100 کاربر (20 تماس هم زمان)  دارای 4 پورت FXO و قابل افزایش به 8 پورت با استفاده از  DVX-2020

ماژول SIP

به زودی
DVX-2020 DVX-2020 ماژول با 4 پورت FXO  برای DVX-2005F