پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

PCI/Express

DFE-520TX DFE-520TX کارت شبکه PCI با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet

DFE-530TX DFE-530TX کارت شبکه با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet با ویژگی Wake-on-LAN

DGE-528T DGE-528T کارت شبکه PCI-bus با پورت گیگابیت و قابلیت پشتیبانی از WOL 

ناموجود
DFE-551FX DFE-551FX کارت شبکه فیبر با پورت 100Base-FX 32Bit (با 1 کانکتور SC)

ناموجود
DGE-560SX DGE-560SX کارت شبکه فیبر PCI-E با پورت 1000Base-SX(کانکتورLC)

PCMCIA

DFE-690TXD DFE-690TXD کارت شبکه PCMCIA با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet با پورت RJ-45

USB

DUB-E100 DUB-E100 مبدل کارت شبکه  USB 2.0 بهfast Ethernet  

DUB-1312 DUB-1312 مبدل کارت شبکه گیگابیت اترنت به USB