پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

Multi Mode

DMC-300SC DMC-300SC مبدل Multi mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 2km)

ناموجود
DMC-615SC DMC-615SC مبدل مبدل Multi mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 2km) Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX به 100Base-FX SC (برد 15km)

DMC-700SC DMC-700SC مبدل Multi Mode با قابلیت تبدیل 1000Base-TX به 1000Base-MM SC (برد 550m)

Single Mode

DMC-515SC DMC-515SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 15km)

DMC-530SC DMC-530SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 30km)

ناموجود
DMC-560SC DMC-560SC مبدل Single Mode با قابلیت تبدیل 100Base-TX UTP به 100Base-FX SC (برد 60km)

ناموجود
DMC-920 DMC-920 مبدل Dual Wave Length Singe Mode TX با قابلیت تبدیل  100Base-TX UTP به 100Base-FX SM SC (برد 20km)

DMC-805G DMC-805G مبدل گیگابیت با قابلیت تبدیل 1000Base-T به SFP Mini GBIC (بدون ماژول)