پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

اکسس پوینت فضای داخل

DAP-1155 DAP-1155 اکسس پوینت داخلی بی سیم 150Mbps همراه با 2 پورت Lan و حالت های Bridge, Access Point 

DAP-1160 DAP-1160 اکسس پوینت داخلی بی سیم N 54Mbps همراه با 2 پورت Lan و 1 آنتن 2dBi

DAP-1160 DAP-1160 اکسس پوینت داخلی بی سیم 150Mbps همراه با 2 پورت Lan و آنتن 5dBi

ناموجود
DAP-1350 DAP-1350 اکسس پوینت داخلی بی سیمN 300Mbps  همراه با آنتن داخلی و1 پورت Lan و 1 پورتUSB فرکانس کاری 2.4GhZ و پشتیبانی ازدانگل 3G و حالت های روتر و اکسس پوینت و client

ناموجود
DAP-1360 DAP-1360 اکسس پوینت داخلی بی سیم N 300Mbps همراه با یک پورت Lan و 2 آنتن 2dBi و حالت های Bridge,Access point,Bridge with AP, Repeater WISP Client Routerو WISP Repeater

DAP-1522 DAP-1522 اکسس پوینت داخلی بی سیمN 300Mbps  همراه با2 آنتن داخلی و 4 پورت Lan و فرکانس کاری 2.4GhZ و 5GhZ

ناموجود
DAP-1525 DAP-1525 اکسس پوینت و تقویت کننده  همراه با آنتن هوشمند همراه با 4 پورت گیگ LAN و 1 پورت USB و قابلیت انتخاب پذیری بین دو باند فرکانسی2.4Ghz و5GhZ و حالت های اکسس پوینت ،Bridge

DAP-1665 DAP-1665 اکسس پوینت فضای داخلی بی سیم 1200 AC همراه با آنتن 5dBi و یک پورت LAN و دکمه Power و دکمه Reset و دکمه WPS و فرکانس کاری 2.4GhZ و5GhZ و حالت های اکسس پوینت bridge,Client,repetear و AP با Bridge